Egymásra HangolvaEgymásra hangolva

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Miért várjak a szexszel a házasságig?

Írta: egymásra-hangolva.hu | 2012. május 16. (szerda) 17:01
Amikor Isten valamit teremt, azt szándékkal és céllal teszi. A Mózes első könyvében leírt teremtéstörténet alapján nyilvánvaló, hogy Isten teremtése "jó" (1Mózes 1,31). Az emberiség azonban arról híres, hogy elferdíti azt, amit Isten alkotott, akár gondatlanságból, akár egyszerű makacsságból. Vegyük például az Izraeliták aranyborjúját. Az aranyra kellemes ránézni, de Isten biztosan nem akarta, hogy a népe imádja. A szex (igen, a szex is Isten ötlete volt) sem más. Isten teremtette, tehát feltételezhetjük, hogy jó. Amikor azonban az ember - figyelmen kívül hagyva Isten kifejezett szabályait - eltorzítja, ártalmassá és rombolóvá lesz. Tehát a címben feltett kérdés megválaszolásához igazából azt kell megértenünk, mi Isten szándéka és célja a szexszel. Dönthetünk úgy, hogy Isten szerint csináljuk a dolgokat, s ilyenkor tapasztalhatjuk az Ő tervének gyönyörűségét, vagy mehetünk a magunk feje után, s átélhetjük a kárt és rombolást (Példabeszédek 16,25). Először talán nézzük meg, miért teremtette Isten a szexet. Az első ok magától értetődik: szaporodás. Amikor Isten Ádámnak és Évának azt mondta, “szaporodjatok, sokasodjatok” (1Mózes 1,28), valószínűleg rájöttek, hogy Isten azt akarja, létesítsenek nemi kapcsolatot. Isten azt is akarta, hogy intim (azaz meghitt és bensőséges) kapcsolatot alakítsanak ki egymással, és Ő tudta, hogy erre mindennél jobb eszköz a szex. Isten azt is tudta, mivel a szex annyira jó eszköz a szoros kapcsolathoz, korlátokat is kell szabni a használatához, így kifejezetten a házasság területén belülre korlátozta. Az a fajta intimitás, amit Isten szeretne egy házaspár életében, nem jöhet létre egy ember és több másik között. Csak egy férfi és egy nő között jöhet létre. Ezért Isten határozottan azt mondja: "Ne paráználkodj!" (2Mózes 20,14) és "Kerüljétek a paráznaságot!" (1Korinthus 6,18). Azaz, ne legyen nemi kapcsolatod valakivel, aki nem a házastársad. Az engedelmesség azt kívánja, hogy a szexet megtartsuk a házastársunk számára. Eddig már két alapvető okunk van arra, hogy várjunk a szexel a házasságig: (1) Isten ezt mondja és (2) Isten terve és célja a szexszel nem érhető el semmilyen más úton. Sokan azonban azt állítják, hogy a házasságon kívüli szex egyáltalán nem olyan ártalmas. Ezért nézzük meg figyelmesen ennek lehetséges következményeit. A házasságon kívüli szex legkevesebb két területen okoz kárt: (1) testi és (2) emberi következményei vannak. A fizikai következmények egyre inkább észlelhetővé és veszélyesebbé válnak a mai társadalomban. Az AIDS és a többi szexuális úton terjedő betegség egyre ijesztőbb valóság. A “biztonságos szex” igazából “szex csökkentett kockázattal”. Az egyetlen igazán biztonságos szex az önmegtartóztatás. Az emberi következmények legalább annyira kézzelfoghatóak, habár nehezebben érhetők tetten. Először is, a bűn minden esetben megrongálja az ember kapcsolatát Istennel. A Zsoltárok 66,18 azt mondja: "Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.". Isten paráználkodást tiltó parancsának szándékos megszegése meggyalázza és megharagítja Istent. Ha viszont gyermekei az engedelmességet és az önuralmat választják az azonnali gyönyör helyett, az kedvére van Istennek. Másodszor, a keresztény és az életét figyelő emberek közötti kapcsolat is károsodik. A házasságtörés miatt az illető barátai vagy akár még a kívülállók is úgy nézhetnek rá, mint aki nem elkötelezett Istennek és hajlamos a képmutatásra. Az a keresztény azonban, aki Istennek engedelmeskedve uralkodik önmagán, kivívja azok tiszteletét, akik látják az életét. A házasságon kívüli szex az érintett személyek közötti kapcsolatot is megrongálja. Egy intim kapcsolatban a bizalom rendkívül fontos kérdés. Ha két ember nem becsüli meg annyira a szexet, hogy várjon vele a házasságig, hogyan bízhatnának egymás hűségében? Fordítva, egy férfi és egy nő bizalmat épít ki egymás iránt, amikor mindketten megharcolják az önuralom harcát - biztosak lesznek egymás tiszteletében, és abban, hogy kölcsönösen megbecsülik kapcsolatuk intimitását. Hasonlóan, ha egy ember nem hozott magával szexuális tisztaságot a házasságba, a múltja befolyásolja házastársával való kapcsolatát. Ha egy férfinak vagy nőnek előzőleg szexuális kapcsolata volt valakivel, házasságuk intimitása már megsérült. Egyiküknek vagy mindkettőjüknek szembe kell nézni az “előző szeretőkkel” való összehasonlítással, és azzal az érzéssel, hogy a másiknak nem volt elég fontos az intimitás ahhoz, hogy várni tudjon vele. Ha viszont mindketten vártak rá a nászéjszakáig, az intimitás egy biztos alappal kezdődhetett. Miért várjak a szexszel a házasságig? Több okot is találtunk: (1) Isten ezt parancsolja, (2) Isten célja és szándéka a szexszel csak a házasságon belül valósítható meg és (3) a házasságon kívüli szex testi és kapcsolati következményei fájdalmasan valóságosak. "De mi szeretjük egymást!" mondhatja valaki. Lehet, hogy így van, de ha valaki a szeretet Isten szerinti meghatározásában hisz, észre kell vennie, hogy a szeretet türelmes és jóságos; nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de mindent remél (1Korinthus 13). Az igazi szeretet türelmesen vár, míg eljön a szex ideje. Jóságos a jövőbeni házastársakkal, mivel nem sérti meg előre a házasság intimitását. Az igazi szeretet önzetlenül Isten elvárását és mások szükségét helyezi a sajátja elé. Nem örül az engedetlenség bűnének, és nem kényszerít mást, hogy engedetlen legyen Istennel szemben. A szeretet soha nem lehet mentség a házasság előtti szexre. Inkább a legnagyobb ok kell legyen a házasság előtti szex elkerülésére. "De úgyis össze fogunk házasodni", hangzik a másik népszerű kifogás. Ez a beállítottság - amellett, hogy merész - egy kérdést elkerülhetetlenül nyitva hagy: Ha valaki nem tud ellenállni az erkölcsi kísértésnek a házasság előtt, mi fogja megállítani, ha majd házas lesz? "Mi van, ha már késő? Mit tegyek, ha már elveszítettem a szexuális tisztaságomat?" Jó kérdés! Az ember valóban nem pörgetheti vissza az időt, de több lépés is van, amit meg kell tenni, hogy megőrizzük másokkal és Istennel való kapcsolatunk intimitását a további károsodástól. Először is, ismerd el a tettedet, mint bűnt. Azoktól, akik elfogadták Krisztus fizetségét a bűneikért, Ő csak azt kéri, hogy vallják meg azokat - és értsenek egyet Istennel abban, hogy ezek bűnös cselekedetek voltak. Másodszor, ettől a perctől kezdve őrizd meg a tisztaságodat. A házasságtörésben tettemért asszonynak Jézus azt mondta: "menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" (János 8,11). Nem változtathatod meg, ami megtörtént, de megóvhatod magadat és másokat a további károktól azzal, hogy elkerülöd az olyan helyzeteket, amelyek veszélyeztetik a szexuális tisztaság melletti elkötelezettségedet. Pál azt tanácsolta Timóteusnak, hogy fusson el a kísértéstől (2Timóteus 2,22), József pedig arról híres, hogy elfutott a morális veszély elől (1Mózes 39,7-12). Harmadszor, légy őszinte minden “lehetséges házastárssal”. Ne várj a nászéjszakáig a szexuális múltad megbeszélésével. Néhány intimitással kapcsolatos probléma elhárítható, ha elég korán kezdünk foglalkozni vele. A szex jó dolog. Annak kell lennie, ha Isten teremtette! Azonban csak úgy maradhat “jó dolog”, ha betartjuk Isten utasításait. Isten megjutalmaz, ha tiszteled Őt és megtartod a szexet az őt megillető helyre és időre - a házasságon belülre.

A cikk eredetiben itt jelent meg:

Partnereink